Vores ydelser

Ikke to opgaver er ens, derfor strækker vores ydelser sig fra freelance service på timebasis, til den komplette strategiske og operationelle pakke med løbende opfølgning og sparring. Vi tager den første snak med jer forankret på ledelsesniveau, og giver herefter vores bud på, hvordan vi mener, jeres proces bedst løses, og forventningsafstemmer med jer derfra. Læs mere om hvordan vi arbejder

Vores passion er at:

  • hjælpe små og mellemstore virksomheder i gang med at tænke bæredygtighed ind i hverdagen (det behøver ikke være så kompliceret som mange tror).
  • hjælpe virksomheder med at kortlægge de bæredygtige tiltag de allerede (måske ubevidst) gør i dag.
  • identificere mulige tiltag vægtet i forhold til omkostninger kontra effekt, og sikre at det ligger i tråd med virksomhedens DNA. Med udgangspunkt i dette laver vi en strategi for det fremtidige arbejde, herunder milepæle og opfølgning.
  • lave ærlig kommunikation og branding, som på elegant måde viser/fortæller om arbejdet virksomheden gør ifm. bæredygtighed. 
  • lave CSR regnskaber, vi ved fra mange i vores netværk, at denne del ofte spænder ben i små- og mellemstore virksomheder, hvor det ikke er et lovkrav og hvor der ikke er dedikerede ressourcer til det. Man vil gerne, men ved ikke helt hvordan… 

Vil din virksomhed gerne igang, eller videre med det I allerede gør, så kan vi kan hjælpe. Kontakt os for et uforpligtende møde: